Foreningen Indre kai, Vibrandsøy

Hovedformålet til Foreningen Indre Kai, Vibrandsøy er å arbeide for og opprettholde kapproingen i Haugesund og ivareta dertil egnede båter, samt ta vare på og vedlikeholde eiendommen vi disponerer på Vibrandsøy. 

Oppstarten

Kapproing i Smedasundet 17. mai har vært en tradisjon i Haugesund i mange år. Tidlig på 80-tallet så det ut til at denne flotte tradisjonen skulle dø ut da det bare var noen få trofaste lag som stilte opp med egne båter. Et par ildsjeler, Jan Helge Jakobsen og Sverre Hansen, så hvor dette bar hen og ville prøve å redde kapproingen fra å gå i glemmeboka.

På eget initiativ satte de i gang med å skaffe tilveie, og ta vare på livbåter som kunne brukes til kapproingen. På den tiden var det begynt å bli mangel på livbåtene i Haugesund.
Som et resultat av dette arbeidet ble Stiftelsen Indre Kai konstituert 4. februar 1986.
(endret til Foreningen Indre kai, Vibrandsøy i 2016)

De første årene var der stor aktivitet for å få tak i livbåter av den gode gamle typen og båtene som foreningen fikk tak i trengte en plass til vinterlagring og vedlikehold. Skipsreder Knutsen tilbød foreningen å bruke den nedlagte verkstedhallen ute på Møllerodden på Vibrandsøy, så her holdt foreningen til i et par år før vi ble tilbudt en eiendom like nordenfor av kommunen. Denne eiendommen var i Norges Makrell-lags eie før kommunen overtok den.

Her har det i årevis vært dugnader gjennom hele året.
Båtene blir pusset og husene og uteplasser blir vedlikeholdt.

Det blir også god tid til både mat og prat.