Pengestøtte til restaurering av livbåter

22.11.2023

TUSEN takk! Vi setter stor pris på at andre også ser verdien i arbeidet vi gjør med å opprettholde tradisjonen med kapproing på 17. mai og dette gir STOR motivasjon til å sette i gang arbeidet med restaurering av båtene.  

Båtene våre trenger etter hvert omfattende vedlikehold.
Noen haster det mer med enn andre og i første omgang ønsker vi å få satt i stand våre to «racere». Dette blir kostbart, men vi ønsker, så langt det lar seg gjøre, å restaurere de båtene vi har fremfor å bygge nye båter. Livbåtene, som er mellom 60 og 100 år gamle, er solid gammelt håndverk som i sin tid har vært på båter som har gått langs norskekysten, de er en del av vår kystkultur og kysthistorie og viktig og ta vare på til nye generasjoner. 

Nå har vi vært så heldige å mottatt pengestøtte til dette arbeidet.
Fra Østensjø Rederi AS, Hagland og Haugesund Rederiforening har vi mottatt
til sammen kr. 160 000,- og fra Sparebankstiftelsen SR-bank fikk vi overrakt en gave
kr. 100 000,-

Inger Rossebø, banksjef i Tysvær, og Astrid Børresen, banksjef i Haugesund,
overrakte gaven fra Sparebankstiftelsen SR-bank
til leder i Foreningen Indre kai, Rolf Arne Olsen og Jan Helge Jakobsen.